Prasmingi darbai vienija žmones

Į savaitraščio „Elektrėnų kronika“ puslapius grįžo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo logotipas. Jau šiame numeryje startuoja naujas projektas „Prasmingi darbai vienija žmones“, kuriam šis fondas skyrė 4000 Eur paramą. Pagrindinė projekto ašis – skatinti skaitytojų pilietiškumą ir patriotiškumą, kurie yra itin svarbūs šiuo laiku. Projekte rašysime apie Elektrėnų savivaldybėje aktyviai veikiančios Elektrėnų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Algirdo šaulių 1-osios kuopos veiklą, sieksime skatinti vaikų ir jaunimo kultūrinį ir pilietinį ugdymą, sukurti informacinę erdvę jaunų žmonių diskusijoms apie pilietiškumą, ideologiją, tautinį sąmoningumą. LDK Algirdo Šaulių 1-osios kuopos nariai taip pat yra suinteresuoti jų veiklos sklaida. Šauliai aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Renginių dalyviai didžiuojasi jaunimu, bet ne visi žino, kad tai – mūsų savivaldybės jaunuoliai, dalyvaujantys jaunųjų šaulių veikloje. Projektą vykdyti padės UAB „Galvės investicijos“ konsultantas, istorikas Romualdas Bakutis, atsargos kapitonas, žygių „Žalio Velnio takais“ organizatorius Vytas Šareika bei kiti bendradarbiai. Projektui kiekvieną numerį skirsime net du laikraščio puslapius, kuriuos gausiai iliustruosime nuotraukomis.

Projektas tęsis iki metų pabaigos. Tikimės, kad mums pavyks pasiekti išsikeltus tikslus – skatinti patriotiškumą, sutelkti žmones vienybei, kuri, kaip parodė laikas, ne kartą padėjo lietuviams pasiekti didžių pergalių.

Susipažino su Elektrėnų krašto kultūros paveldu

Narių vertinimas:  / 0

ričardasElektrėnų kraštietis ir Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros geografijos mokslų daktaras docentas Ričardas Skorupskas Elektrėnų bibliotekoje skaitė pranešimą „Pagrindiniai Elektrėnų apylinkių kraštovaizdžio kaitos bruožai“. Mokslininkas tyrinėjo savo krašto apylinkes, rezultatus sudėjo į mokslinį darbą ir su savo darbu supažindino elektrėniškius.

Share

Nepamirštos Pakalniškės

Narių vertinimas:  / 1

prie namo

Julija KIRKILIENĖ

 

Pakalniškėse, Semeliškių gat­vė­je, beveik ant paties kelio sto­vi Genovaitės ir Liongino Nenar­tavičių sodyba, statyta dar Liongino senelio Tomo Nenartavičiaus, gimusio 1866 metais. Nenartavičiai vykdo tėvų valią – neišdraskyti tėviškės lizdo – sodyboje gyvena, ją prižiūri, puoselėja, visada svetingai priima plačią Nenartavičių giminę ar į savo gimtąsias Pakalniškes užklydusius senųjų gyventojų artimuo­sius. Lionginas su seserimi Veronika suskaičiavo ir surašė, kad 1936 metais Pakalniškėse pagal kelią į Semeliškes, dabartinėje Semeliškių gatvėje, buvo 43  sodybos, kuriose gyveno pasiturintys žmonės. 

Share

Pakalniškių bendruomenė „Jorė“: kuriantys savo kraštą, garsinantys Lietuvą ir geri žmonės

Narių vertinimas:  / 1

pakalniskes

Julija KIRKILIENĖ

 

Šį rudenį Pakalniškių bend­ruo­menė „Jorė“ švenčia 10 metų ju­biliejų. Organizacija jubiliejų pa­žy­mėjo rugsėjo paskutinį šeš­tadienį kartu su Rudens švente. Bendruomenės pirmininkas Romaldas Skorupskas šventės atidaryme kalbėjo, kad žmogus jaučiasi visavertis tik būdamas kartu su kitais. Svarbūs pasijuto šventės dalyviai ir todėl, kad niekas nebuvo pamirštas: kiekvienam padėkota, kiekvienas apdovanotas. 

Share

Nijolės Jovienės gyvenimas: gimė ir gyvena laisvoje Lietuvoje

Narių vertinimas:  / 0

Julija Kirkilienė

 

jovieneAr gali būti prasmingesnis darbas savo šaliai nei pagalba žmogui? Šį kartą papasakosime dar vieną gražią istoriją apie šimtmečio laikotarpį, kuriame istorija pynėsi su likimais žmonių, nepalūžusių ir nepraradusių gerumo artimui sunkiausiais gyvenimo išbandymo metais. 

Share

Speičių giminės kelias

Narių vertinimas:  / 0

speiciu gimine

Julija KIRKILIENĖ

 

Plati Speičių giminė iš Seme­liškių valščiaus, Tvertinių kaimo jau trečias šimtmetis gyvena ir dirba Lietuvoje, svariai prisidėdama prie jos klestėjimo. Savo giminės  šaknis Speičiai žino nuo 1804 metų. Per tuos du šimtus metų Speičių giminės šakos kryžiavosi su įvairiomis tautomis, giminės kelias vingiavo įvairiais keliais, bet dauguma jų iki šiol liko Lietuvoje, nesusigundydami sotesniu maisto šaukštu emigracijoje. Plačiojoje giminėje yra mokslininkų, diplomatų, pedagogų, medikų, inžinierių ir daugybės kitų profesijų žmonių, savo prasmingais darbais kuriančių Lietuvos ateitį.

Share

Paroda ,,Tautos ženklai rankdarbiuose“

Narių vertinimas:  / 0

rankdarbiai

Albina SIDARAVIČIENĖ

 

Sena, visiems žinoma tiesa, kad žmogaus rankos kuria stebuklus, naujai sušvito  rankdarbių parodos „Tautos ženklai rankdarbiuose“, atidayme, kuris vyko rugsėjo 6 d. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Share

Žebertonių bendruomenėje vyko prevencinė stovyklėlė „Robinzono dienos“

Narių vertinimas:  / 0
zebertonyse
Liepos 22 d. Žebertonių bendruo­menėje vyko prevencinė stovyklėlė „Robinzono dienos“, finansuojama iš Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Stovyklėlė skirta jaunimo tarpusavio santykių tobulinimui, formuojant vertybines orientacijas, propaguojant sveiką gyvenseną, įveikiant arba mažinant neigiamas pasekmes sukeliančius reiškinius artimoje aplinkoje. Į šią veiklą buvo įtraukti  jaunimas bei vaikai ir jų tėvai.
Share

Laimės formulę atrado sulaukęs pensijos

Narių vertinimas:  / 2

skorupskai

Daiva Červokienė

Pakalniškių kaimo (Elektrėnų sav.) pakraštyje įsikūręs Romaldas Skorupskas sako, kad gyventi pradėjo tik sulaukęs pensinio amžiaus. Beveik keturiasdešimt metų jis išdirbo statybose – nuėjo kelią nuo meistro iki įmonės vadovo. Sulaukęs pensinio amžiaus vyriškis nutarė atsisveikinti su profesija ir atsiduoti savo pomėgiams – tapybai ir skulptūrai. Dabar jis tapo savo gimtinės peizažus, gėles, įsimintinas vietoves, kaip pats sako, „viską, kas man gražu", drožia iš medžio, kala akmens skulptūras ir dalyvauja tautodailininkų, primityviosios tapybos parodose. Tačiau to Romaldui maža – šiemet sumanė pasimokyti muzikuoti...

Share

Ekskursija po Biržų kraštą

Narių vertinimas:  / 0
prie Astravo dvaro
Pasaulis nesibaigia ties mūsų horizontu.
(A. M. Lemjeras)
 
Norint atitrūkti nuo darbų, pabėgti nuo kasdienybės, visai nebūtina keliauti į tolimas šalis. Daug gražių, įdomių vietų turime savo gimtinėje – tuo dar kartą įsitikinome rugpjūčio 19-ąją, kai gausus būrys Kurkliškių apylinkių gyventojų leidomės į ekskursiją po Biržų kraštą.
Share

Bendruomeninės veiklos rėmimas: pinigų yra, bet jų įsisavinti neskubama

Narių vertinimas:  / 0
bendruomene
Julija Kirkilienė
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministras dar gegužės 25 dieną pasirašė įsakymą ir aprašą, kaip 2017–2019 metais bus remia­mos bendruomeninės veiklos savivaldy­bėse. Elektrėnų savivaldybės nevy­riausybinių organizacijų rėmi­mui šiems metams skirta 21347 eurų, išskirstyti jie pagal gyventojų skaičių seniūnijose, bet iki rugpjūčio vidurio bendruomenės dar nė neapsvarstė, kaip šiems metams skirtas lėšas panaudos. Neapsvarstė todėl, kad projektus už bendruomeninei veik­lai skirtas lėšas laiminti turi seniūnaičiai seniūnaičių sueigose. O tokių sueigų kol kas nė viena seniūnija dar nesu­organizavo.
Share
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.