Meno mokyklos – kultūriniai regionų židiniai

Elektrėnų savivaldybėje veikia dvi meno mokyklos, kurios išaugino ne vieną žymų meno žmogų Lietuvai ir pasauliui. Norime, kad Vievio ir Elektrėnų meno mokyklų veikla būtų žinoma, todėl pradedame naują projektą „Meno mokyklos – kultūriniai regionų židiniai“, kuriam 3000 EUR finansavimą skyrė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Projektą pradėsime nuo meno mokyklų istorijos, vėliau kalbinsime žymius mokyklų auklėtinius: Tadą Šumską, Gintarą Rinkevičių, Jaroslavą Cechanovičių, Dainių Pulauską,kitus žymius savivaldybės meno žmones. Rašysime apie gabius meno mokyklų mokinius, kurie įvairiuose konkursuose skina laurus. Mokyklose dažnai vyksta respublikiniai ir tarptautiniai konkursai, festivaliai, koncertai, parodos, o savivaldybės meno mokyklų auklėtiniai dalyvauja tokiuose pat renginiuose kituose miestuose bei kitose pasaulio šalyse. Naujienas apie meno mokyklų moksleivių pasirodymus ir pasiekimus skelbsime kiekviename numeryje. Meno mokyklų veiklos viešinimas ir skaitytojų supažindinimas su mokyklų istorija, su žymiais meno žmonėmis, kuriems iškilti padėjo meno mokyklos, yra aktualios temos, skatinant vaikų dorovines ir dvasines vertybes. Supažindindami su Elektrėnų bei Vievio meno mokyklų auklėtinių meno laimėjimais pabrėšime regionų kultūros vaidmenį, o dalindamiesi informacija interneto erdvėse praplėsime ją informacijos mainams ir kūrybinių diskusijų skatinimui. Meno mokyklos seniai siūlė įtraukti jas į kultūrinius projektus, todėl yra pasiruošusios bendradarbiauti. Prie projekto prisijungs visa meno mokyklų bendruomenė – besimokantys vaikai, jų giminės, draugai, bendraklasiai. Visus metus kiekvienos savaitės numeryje po vieną laikraščio puslapį skirsime meno mokykloms.

Fortepijono muzika nuplauna kasdienybės dulkes nuo mūsų gyvenimo (papildyta)

Narių vertinimas:  / 3
mokytojos
Albina SIDARAVIČIENĖ
 
Tęsiame pasakojimą apie Elek­­trėnų meno mo­kyk­los muzikos skyrių kaip bendruomenės kultū­ros ži­dinį. Apie fortepijono mo­kytojų darbus, tikslus, pa­siekimus pasa­koja moky­toja me­to­dininkė Ona Na­vickienė, meto­dinės gru­­pės va­dovė.
Share

Akordeono muzika skaidrina gyvenimą

Narių vertinimas:  / 1
akordeonoAlbina SIDARAVIČIENĖ 
 
Elektrėnų meno mokyklos muzikos skyrių sudaro šios metodinės grupės: akordeono, fortepijono, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų ir dainavimo. Susipažinsime su visų grupių veikla. Šįkart kalbėsimės su akordeono metodinės grupės mokytojomis.
Share

Atskleisti spalvingąją pasaulio pusę (papildyta)

Narių vertinimas:  / 0
daile
Albina SIDARAVIČIENĖ
 
Mūsų, Elektrėnų meno mokykla, augusi, siekusi pažangos kartu su miestu, dabar pelnytai yra įsikūrusi geriausioje vietoje- pačiame centre. Mokykla siekia ugdyti meniškai išprususį, kultūringą ir aktyvų visuomenės narį.
Share

Muzika – emocijų kalba

Narių vertinimas:  / 0

Meilė JPrisiminimais apie Vievį, muzikos (meno) mokyklą, pamąstymais apie gyvenimą, kūrybą, muziką ir jos reikšmę žmogui dalinasi žurnalistė, rašytoja Meilė Rinkevičiūtė-Jančorienė.

Share

Muzika ugdo dvasinę kultūrą

Narių vertinimas:  / 0

Tikejimo metu katecheze 2013Albina SIDARAVIČIENĖ

Ar svarbu šiandien meno mokykloms, kad bent dalis jų mokinių, baigusių mokyklą, tęstų menines studijas? Manau, nesvarbu, ir mokykla tam specialiai neruošia. Dalis vaikų lanko meno mokyklas, ir tai yra asmeninis pasirinkimas, o gal tėvų siekis lavinti savo vaikus. Meno mokyklos pripažįsta, kad tik nedidelė jų mokinių dalis renkasi menines studijas, kiti eina ten, kur širdis ir protas veda. Vievio meno mokykla yra išleidusi didelį būrį mokinių, kurie pasuko įvairiais gyvenimo keliais.Vievio meno mokyklą baigė ir Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius.spausdiname pokalbį su juo.

Share

Vasaros diena, kvepianti kūryba

Narių vertinimas:  / 0

VMMAlbina SIDARAVIČIENĖ

Vievio meno mokykla paskelbė, kad š. m. birželio 8-oji DAILĖS, TRADICINIŲ AMATŲ IR MUZIKAVIMO diena. Šios dienos veiklos programą sukūrė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Adelė Kasputienė.

Share

Mokslo metų pabaiga - geras laikas padėkoti

Narių vertinimas:  / 1

choras

Virginija JACINAVIČIŪTĖ

Tiems, kas lanko Meno mokyklą, mokslo metai būna darbingi ištisus metus. Po pamokų vaikai bėga į meno kalvę, kurioje vieni čiumpa instrumentus, kiti – teptukus ir tobulina meninius įgūdžius. Vaikai, kurie siekia įvertinimo, meno pamokų nepamiršta ir vasarą. Už tokį stropumą ir ryžtą būtina padėkoti.

Share

Ir gerai, kad žmogus džiaugias

Narių vertinimas:  / 0

isleistuves

Albina SIDARAVIČIENĖ

Vievio meno mokykla gegužės 5 dienos popietę šventė mokslo metų pabaigą. Mokyklos kiemelyje, po senais medžiais, susirinko nemažas būrelis šventės dalyvių: mokinių, jų tėvelių, mokytojų, svečių. Iš visų susirinkusių išsiskyrė pasipuošę jauni žmonės, pagrindiniai šventės dalyviai – tai jie baigia mokyklą, todėl ir ši diena ypatinga.

Share

Lengvosios muzikos – džiazo jaunųjų atlikėjų festivalis

Narių vertinimas:  / 1

ziburiukai

Virginija JACINAVIČIŪTĖ

Lengvosios muzikos – džiazo jaunųjų atlikėjų festivalis „Elektrėnų žiburiukai" šiais metais buvo jubiliejinis – dešimtasis – ir šiek tiek kitoks nei ankstesniais metais.
Šiemet festivalis yra pavadintas tarptautiniu, nes tarp 24 festivalio kolektyvų bei solistų buvo ir svečiai iš Švedijos.

Share

Jaunųjų dailininkų baigiamųjų darbų gynimas

Narių vertinimas:  / 0

Jaunieji dailininkai

Gegužės 26 d. Vievio meno mokykloje vyko jaunųjų dailininkų baigiamųjų darbų gynimas.

Share
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.