Prasmingi darbai vienija žmones

Į savaitraščio „Elektrėnų kronika“ puslapius grįžo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo logotipas. Jau šiame numeryje startuoja naujas projektas „Prasmingi darbai vienija žmones“, kuriam šis fondas skyrė 4000 Eur paramą. Pagrindinė projekto ašis – skatinti skaitytojų pilietiškumą ir patriotiškumą, kurie yra itin svarbūs šiuo laiku. Projekte rašysime apie Elektrėnų savivaldybėje aktyviai veikiančios Elektrėnų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Algirdo šaulių 1-osios kuopos veiklą, sieksime skatinti vaikų ir jaunimo kultūrinį ir pilietinį ugdymą, sukurti informacinę erdvę jaunų žmonių diskusijoms apie pilietiškumą, ideologiją, tautinį sąmoningumą. LDK Algirdo Šaulių 1-osios kuopos nariai taip pat yra suinteresuoti jų veiklos sklaida. Šauliai aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Renginių dalyviai didžiuojasi jaunimu, bet ne visi žino, kad tai – mūsų savivaldybės jaunuoliai, dalyvaujantys jaunųjų šaulių veikloje. Projektą vykdyti padės UAB „Galvės investicijos“ konsultantas, istorikas Romualdas Bakutis, atsargos kapitonas, žygių „Žalio Velnio takais“ organizatorius Vytas Šareika bei kiti bendradarbiai. Projektui kiekvieną numerį skirsime net du laikraščio puslapius, kuriuos gausiai iliustruosime nuotraukomis.

Projektas tęsis iki metų pabaigos. Tikimės, kad mums pavyks pasiekti išsikeltus tikslus – skatinti patriotiškumą, sutelkti žmones vienybei, kuri, kaip parodė laikas, ne kartą padėjo lietuviams pasiekti didžių pergalių.

Kietaviškių krašto šauliai ir šviesuoliai

Narių vertinimas:  / 0

Su draugeAnkstesniuose numeriuose rašėme apie Mijaugonių, Semeliškių, Beižionių šaulius. Šį kartą sukame į Kietaviškes, kuriose taip pat būta šaulių. Deja, yra išlikusios tik mažos nuotrupos informacijos apie kietaviškiečių šaulių veiklą. Lietuvos centriniame valstybiniame archyve yra įrašas, kad 1938 m. gegužės 3 d. šeštasis Kietaviškių šaulių būrys buvo priskirtas Beižionių kuopon, kaip ir Semeliškių, Užuguosčio, Beižionių ir Mijaugonių būriai. Žinoma ir tai, kad kelios mokytojos, dirbusios Kietaviškių mokykloje, priklausė šaulių kuopai.

Share

Veikla persikėlė į mišką

Narių vertinimas:  / 0

5Ši savaitė Elektrėnų LDK Algirdo 1-osios kuopos štabui buvo labai įtempta.

Share

Vienos nuotraukos istorija

Narių vertinimas:  / 0

IMG 7264Pradėjus spausdinti straipsnių ciklą apie Lietuvos šaulius, sulaukėme malonaus siurprizo. Į redakciją užėjo skaitytojas Alvydas Beliauskas ir atnešė seną nuotrauką.

Share

Semeliškių šaulių būrio vado pavaduotojo eigulio likimas

Narių vertinimas:  / 1

Daiva Červokienė

Scan 20150413 103351Tarpukario metais nedideliuose miesteliuose virė intensyvus ir įdomus politinis bei visuomeninis gyvenimas, tai liudija vien Lietuvos šaulių ir Lietuvių tautininkų sąjungų veikla. Tačiau šis rašinys ne apie šias visuomenines organizacijas, o apie šių sąjungų nario, greta Semeliškių gyvenusio eigulio Andriaus Sindaravičiaus (1899-1944 m.) ir jo šeimos likimą.

Share

Jaunoji šaulė atstovaus Elektrėnams varžybose pajūryje

Narių vertinimas:  / 0

Virginija Jacinavičiūtė

STABASGegužės 17 d. vyko svarbus Elektrėnų LDK Algirdo 1-osios šaulių kuopos štabo susirinkimas. Jame nuspręsta, jog jauniesiems šauliams baigėsi teorijos pratybos ir prasideda vasaros sezonas, kai vyraus tik praktiniai užsiėmimai miškuose, kurių metu šauliai vykdys nuo dienos iki savaitės trukmės užduotis ir bus testuojami. Tai, pasak būrio vado Eivido Žemaitaičio, leis sužinoti, kokio lygio užduotis yra pasiruošę vykdyti jaunieji šauliai ir kaip gerai jie įsisavino teorines žinias.

Share

Šauliai pasiruošę ginti savo šalį

Narių vertinimas:  / 0

20160506 114453Gegužės 6 dieną Elektrėnų LDK Algirdo 1-osios šaulių kuopos šauliai dalyvavo Europos dienos minėjime, o gegužės 10 dieną mokėsi maskuotės, judėjimo, valdymo ir kontrolės, staigios pasalos, miško šukavimo ir atsitraukimo iš pasalos.

Share

Dvyliktam Beižionių šaulių būriui vadovavo Vėjas

Narių vertinimas:  / 0

paluseje antanas jovita Nr. 19Tęsiame istorines Semeliškių valsčiaus šaulių būrių veiklos keliones. Šįkart – 12 Beižionių, 31 Strėvos, Stančikų kaimo šaulių istorijos (Semeliškių valsčiuje veikė 9 – Semeliškių, 12 – Beižionių, 31 – Strėvos šaulių būriai, judri buvo ir Semeliškių šaulių būrio Stančikų kaimo šaulių grandis).

Naudojama archyvinė medžiaga, surinkta, susisteminta Jovitos Niūniavaitės-Lesienės ir Antano Lesio.

Share

Pilietiškumo pamokos

Narių vertinimas:  / 1

20160428 153658Balandžio 28 dieną kuopos vadas E. Žemaitaitis buvo pakviestas į Sveikatos ir Švietimo ministerijų vykdytą konkursą „Sveikuolių sveikuoliai“, E. Žemaitaitis šio konkurso finalininkams vedė pilietiškumo paskaitas.

Share

Semeliškių šaulių būrio veikla

Narių vertinimas:  / 0

„Iš užmaršties prikelti Šauliai savo gyvenimu liudija, iš kur mes atėjome“

doc. Dr. Sigitas Jegelevičius

Tęsiame istorines keliones šaulių būrių veiklos takais. Šiame numeryje supažindinsime su Semeliškių Šaulių būrio veikla. Pateikiame išsamią istorinę archyvinę medžiagą, kuriai duomenis surinko, susistemino Jovita Niūniavaitė-Lesienė ir istorikas Antanas Lesys.481px-BūčysJuozapas1

Share

Šauliai pataria

Narių vertinimas:  / 0

sauliai pataria

Share
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.