Meno mokyklos – kultūriniai regionų židiniai

Elektrėnų savivaldybėje veikia dvi meno mokyklos, kurios išaugino ne vieną žymų meno žmogų Lietuvai ir pasauliui. Norime, kad Vievio ir Elektrėnų meno mokyklų veikla būtų žinoma, todėl pradedame naują projektą „Meno mokyklos – kultūriniai regionų židiniai“, kuriam 3000 EUR finansavimą skyrė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Projektą pradėsime nuo meno mokyklų istorijos, vėliau kalbinsime žymius mokyklų auklėtinius: Tadą Šumską, Gintarą Rinkevičių, Jaroslavą Cechanovičių, Dainių Pulauską,kitus žymius savivaldybės meno žmones. Rašysime apie gabius meno mokyklų mokinius, kurie įvairiuose konkursuose skina laurus. Mokyklose dažnai vyksta respublikiniai ir tarptautiniai konkursai, festivaliai, koncertai, parodos, o savivaldybės meno mokyklų auklėtiniai dalyvauja tokiuose pat renginiuose kituose miestuose bei kitose pasaulio šalyse. Naujienas apie meno mokyklų moksleivių pasirodymus ir pasiekimus skelbsime kiekviename numeryje. Meno mokyklų veiklos viešinimas ir skaitytojų supažindinimas su mokyklų istorija, su žymiais meno žmonėmis, kuriems iškilti padėjo meno mokyklos, yra aktualios temos, skatinant vaikų dorovines ir dvasines vertybes. Supažindindami su Elektrėnų bei Vievio meno mokyklų auklėtinių meno laimėjimais pabrėšime regionų kultūros vaidmenį, o dalindamiesi informacija interneto erdvėse praplėsime ją informacijos mainams ir kūrybinių diskusijų skatinimui. Meno mokyklos seniai siūlė įtraukti jas į kultūrinius projektus, todėl yra pasiruošusios bendradarbiauti. Prie projekto prisijungs visa meno mokyklų bendruomenė – besimokantys vaikai, jų giminės, draugai, bendraklasiai. Visus metus kiekvienos savaitės numeryje po vieną laikraščio puslapį skirsime meno mokykloms.

Nė dienos be muzikos

Narių vertinimas:  / 0

DSC 0729Kultūros centrai savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Lietuvos kultūros centrų asociacijos (toliau LKC asociacija) duomenimis, Lietuvos kul­tūros centruose dirba per 4700 darbuotojų. Albina Sidaravičienė kalbasi su Vievio kultūros centro direktore Audrone Stepankevičiūte.

Share

Muzika pasakoja apie rudens spalvas

Narių vertinimas:  / 0

IMG 1786

Albina SIDARAVIČIENĖ

 

Spalio 24 d. Elektrėnų meno mokykla pakvietė į muzikinę popietę „Rudens spalvos”, kurią organizavo mokyklos fortepijono  mo­kytojos Vilma Gumbienė, Ra­sa Simankovienė  ir joms talkinusi kolegė, dailės mokytoja Rasa Rakauskienė. 

Share

Rudens džiazas

Narių vertinimas:  / 1

dziazasSpalio 19 dieną į Vievio meno mokyklą jau šešioliktą kartą atkeliavo Džiazas. Gera nuotaika, viliojančios melodijos, įdomūs eksperimentai garsais jau tapo šio spalvingiausio metų laikotarpio tradicija.

Share

Apdovanotas tarptautiniame plenere

Narių vertinimas:  / 0

nidojeAlbina SIDARAVIČIENĖ

 

Įdomiai ir kūrybingai šįmet nau­jus mokslo metus pradėjo Vievio meno mokyklos mokytojai-menininkai –  Adelė ir Augenis Kaspučiai. Jie rugsėjo pirmomis dienomis dalyvavo Nidoje XXIII tarptautiniame tapybos plenere „Nidos ekspresija 2017“ Nepalas–Indija–Nida. Šis pleneras tęsia ekspresionistines „Brücke“ kartos tradicijas.

Share

Rudens spalvomis sujungė bendruomenes

Narių vertinimas:  / 0

grojaJulija KIRKILIENĖ

 

Naujos iniciatyvos šiais mokslo metais gimė Vievio meno mokykloje. Mokyklos direktoriaus Eugenijaus Vedecko iniciatyva per Mokytojo dieną buvo suorganizuota bendruomenės šventė „Rudens spalvos“. Šventei erdves suteikė Vievio šv. Onos bažnyčios klebonas Alfonsas Kelmelis. Bažnyčioje laikinai vyko Meno mokyklos Dailės skyriaus moksleivių dailės darbų paroda. Į šventę pakviesti buvo Vievio seniūnijoje veikiančių bendruomenių atstovai ir spalio mėnesio pradžio­je profesines šventes švenčiantys savivaldybės socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai ir, žinoma, mokytojai. Šias garbingas profesijas į vieną gražią muzikinę šventę sujungti buvo bandoma ir todėl, kad spalio 1 d. minima Pasaulio muzikos diena. 

Share

Pradėti mokytojauti – man buvo iššūkis

Narių vertinimas:  / 1

Arūnas Pliskauskas 1981 m. išleistuvių koncertas EMMMokiniams, baigusiems Elek­trėnų meno mokyklą (EMM), neretai ji tampa tramplinu į  tolimesnį muzikos pasaulį. Vieni pasirenka muzikanto profesionalo kelią, kiti tampa muzikos mokytojais, o kai kas pasuka ten, kur akys veda. Albina Sidaravičienė kalbina Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos muzikos mokytoją metodininką Arūną Pliskauską, prieš keletą dešimtmečių baigusį EMM.

Share

Kai trenkia maršą, suvirpa širdys

Narių vertinimas:  / 1

puciamieji

Apie Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinės grupės darbą pasakoja grupės vadovas, mokytojas Valdas Stanaitis.

Share

23 metai darbo meno mokykloje ir... emigracija

Narių vertinimas:  / 3

 R. VaidogieneVirginija JACINAVIČIŪTĖ

 

Buvo metas, kai be Reginos Vaidogienės nepraeidavo nė viena valstybinė šventė ar minėjimas. Regina, stovėdama po plazdančia Lietuvos vėliava, sodriu balsu giedodavo Lietuvos himną. Tačiau praėjusiais metais ilgametė Elektrėnų meno mokyklos moky­toja R. Vaidogienė užvėrė mokyklos duris ir pasirinko emigrantės duoną. Regina atvira: į Vokietiją ji išvyko užsidirbti, nes Lietuvoje baigusi kelis aukštuosius, ji negali gyventi visaverčio gyvenimo ir padėti savo studijuojančioms dukroms. Elektrėnuose gimusi ir augusi, Meno mokyklą baigusi ir čia 23 metus dirbusi R. Vaidogienė dabar uždarbiauja JAV, tačiau mielai sutiko papasakoti apie savo muzikinį kelią Elektrėnuose.

Share

Rečitalis „Vakarė, Gustas ir kolegos“

Narių vertinimas:  / 0

GritieneMokytojai, prasidėjus naujiems mokslo metams, apmąsto nuveiktus darbus, pasveria, ko vertas buvo jų triūsas. Pateikiame meno mokyklos mokytojos metodininkės Rimos Gritienės pamąstymus.

Elektrėnų meno mokyklos mokslo metų pabaiga buvo turtinga rečitalių.

Share

Rugsėjo 1-oji Elektrėnų meno mokykloje

Narių vertinimas:  / 0

emmAlbina SIDARAVIČIENĖ

 

Šįmet gamta Elektrėnams dovanojo gražų rugsėjo 1-osios pusdienį: buvo maloniai šilta, nelijo. Vidurdienį gausus mūsų miesto gyventojų būrys susirinko meno mokykloje, kuri šventė mokslo metų pradžią, Rugsėjo 1-ąją.

Share
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.